Mercedes-Benz

Service Clinic 2018

16.10.2018

เบนซ์พระราม 3 จัดกิจกรรม Service Clinic 2018 Meet the Flying Doctor บริการตรวจเช็ครถพร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รถ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ เยอรมนี Mr.Ashley Giles ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ เบนซ์พระราม 3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมั่นใจในการเลือก Mercedes-Benz เป็นแบรนด์คู่ใจ ให้กับลูกค้าหลังการขาย โดยยังมีกิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพด้วยเครื่องตรวจสาร แคโรทีนอยด์ S3 (Biophotonic Scanner) พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 16-20 ตุลาคม 2018 ณ เบนซ์พระราม 3