Mercedes-Benz

Bike Fitting with an Expert

16.07.2018

เบนซ์พระราม 3 มอบประสบการณ์สุด Exclusive สำหรับผู้รักจักรยานโดยเรียนเชิญลูกค้ากว่า 50 ท่าน ร่วมกิจกรรม Bike Fitting เพิ่มสมรรถนะการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญจากร้าน Sport Bicycle & Peloton ณ โชว์รูม เบนซ์พระราม3 ในช่วงวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2561